Checklista krisstöd upp till ett år 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera det mänskliga omhändertagandet i upp till ett år efter det att en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. Den visar vilka uppgifter som företagets krisstödsorganisation ska hantera och de stödinsatser och krisinterventionstekniker som kan behöva sättas in för de drabbade medarbetarna.

Insatserna bör genomföras samma dag som krisen inträffat. Dessutom bör uppföljningsinsatser genomföras efter en vecka, efter en månad, efter tre månader, efter sex månader samt efter ett år.

(ID 3203)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn