Checklista krisinterventionsmetoder 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att få en förståelse för CISM-metodiken, som hjälper dig att ta hand om människor i kris på ett organiserat och förberett sätt. CISM utgör en förkortning av det engelska uttrycket ”Critical Incident Stress Management”.

CISM utgör en internationellt erkänd metod för det mänskliga omhändertagandet när en katastrof eller allvarlig olycka har inträffat. Metoden innehåller ett antal erkända så kallade krisinterventionstekniker eller krisinterventionsmetoder - CMB, defusing, debriefing och en-till-en samtal.

(ID 3201)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista debriefing traumatisk incident 2020
Checklista defusing traumatisk incident 2020
Checklista information katastrof traumatisk incident 2020
Checklista information kris traumatisk incident 2020
Checklista krisinterventionsmetoder 2020
Handlingsplan krisintervention 2020
Kontaktlista krisstödsorganisation 2020
Ordlista krishantering 2020
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2020
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2020