Checklista korttidspermittering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå vad korttidspermittering är och vilka åtgärder du behöver vidta om du avser att korttidspermittera din personal.

Syftet med korttidspermittering är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris, såsom Covid-19, ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Tänk på att kontrollera att alla förutsättningar för korttidspermittering är uppfyllda. Det är inte tillräckligt att ingå ett avtal med de anställda för att statligt stöd ska utgå.

Specifikation

  • Checklista korttidspermittering 2024
  • 5186
  • 1,18
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider