Checklista kontrollbalansräkning 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ABL.

En kontrollbalansräkning ska upprättas när styrelsen har skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om det vid en utmätning visar sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som visar företagets tillgångar och skulder. Om kontrollbalansräkningen visar att halva aktiekapitalet är förbrukat måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa registrerat aktiekapital eller låta bolaget träda i likvidation.

(ID 675)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn