Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2020

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska du före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. En sådan bedömning kallas för konsekvensbedömning.

Ta del av innehållet i den här checklistan så att du kan läsa mer om vad en konsekvensbedömning är, vad den ska innehålla och vad du behöver tänka på när du utför bedömningen.

(ID 4765)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2020