Checklista - Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att ta reda på när det är lämpligt att förse ett anställningsavtal med en konkurrensklausul och hur du i sådana fall ska utforma klausulen.

Huvudregeln är att en arbetstagare fritt får bedriva konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos en konkurrent när dennes anställning har upphört. Denna rätt kan emellertid begränsas om anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul. Med en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan du som arbetsgivare förhindra konkurrens från en anställd som har lämnat företaget. Den anställde får efter anställningen naturligtvis ta annan anställning eller starta sin egen verksamhet, men däremot inte i konkurrens med din verksamhet.

Som arbetsgivare måste du vara medveten om hur, när, var och varför en konkurrensklausul kan användas. Det är inte alltid som en konkurrensklausul är lämplig eller överhuvudtaget giltig. Det är i regel endast anställda som får tillgång till eller information om företagshemligheter som kan komma i fråga för en konkurrensklausul, men det är ändå viktigt att göra en intressebedömning i varje enskilt fall. I checklistan kan du också läsa vad som gäller avseende värvningsklausuler i anställningsavtal.

(ID 4931)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn