Checklista kommanditbolagsavtal 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta ett kommanditbolagsavtal, ofta även kallat kompanjonavtal, mellan ägarna i ett kommanditbolag.

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmän har ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och vissa har ett obegränsat ansvar (komplementär). I övrigt gäller ofta samma regler som för handelsbolag.

Denna checklista hjälper dig att reglera det mest centrala innehållet i ett kommanditbolagsavtal. Det är bland annat fråga om att klargöra ändamålet med bolagets verksamhet, parternas insatser, den löpande förvaltningen och vad som ska gälla vid byte av bolagsman. Lagstiftningen är inte så detaljerad och kan därför inte alltid ge besked om vad som ska gälla för det fall en tvist uppstår. Det är därför viktigt att reglera dessa frågor i samband med bolagsbildningen.

Med DokuMeras checklista säkerställer du att kommanditbolagsavtalet reglerar de mest centrala frågeställningarna som gäller bolagsmännens rättigheter, skyldigheter och övriga mellanhavanden.

(ID 1042)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Kommanditbolagsavtal 2020