Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att efterleva de krav som gäller vid kamerabevakning på arbetsplatser.

Om du som arbetsgivare överväger att kamerabevaka din arbetsplats behöver du bland annat ta reda på om du omfattas av kamerabevakningslagen samt om bevakningen kräver tillstånd eller inte. Du kommer också att behöva ta ställning till om du behöver inhämta yttranden från skyddsombud eller om du kommer att behöva förhandla med arbetstagarorganisation.

Utöver reglerna i kamerabevakningslagen kan du också vara skyldig att efterleva dataskyddsförordningens bestämmelser, eftersom kamerabevakning många gånger utgör personuppgiftsbehandling.

I den här checklistan får du vägledning i processen vad du behöver tänka på om du avser att kamerabevaka din arbetsplats.

Observera att innehållet i denna checklista endast behandlar vad du behöver tänka på vid kamerabevakning på arbetsplatser. Det kan finnas andra krav att ta hänsyn till. Ta del av DokuMeras övriga mallar om kamerabevakning och dataskyddsförordningen så att du inte missar något krav.

(ID 4811)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn