Checklista jämställdhetsarbete 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en checklista som hjälper dig att på ett strukturerat sätt ta dig an arbetet med jämställdhet mellan män och kvinnor i företaget.

En jämställdhetsplan hjälper företaget att planera och genomföra jämställdhetsarbetet på en arbetsplats. Företag som har 25 anställda eller fler vid ingången av kalenderåret ska skriftligen dokumentera sitt jämställdhetsarbete. Företag med färre än 25 anställda vid ingången av kalenderåret är skyldiga att bedriva samma jämställdhetsarbete som de företag som har 25 anställda eller fler. Däremot behöver arbetet inte skriftligen dokumenteras.

Företag som är skyldiga att ha en plan men saknar en kan av Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet.

(ID 712)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Jämställdhetspolicy 2023