Checklista introduktion nyanställd 2022

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera, i form av en checklista, hjälper dig som personalansvarig genom arbetet med att introducera en ny medarbetare i företaget.

Nya medarbetare måste alltid introduceras i sitt nya arbete då arbetsmiljölagen stadgar att ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs.” Dessutom underlättar ordentligt genomförda introduktioner övergången till ett nytt arbete och en ny miljö för den nya medarbetaren samt skapar förutsättningar för kontinuitet i arbetsuppgifterna.

Denna checklista hjälper dig bl.a. med tidsplan, ansvarsfördelning och uppföljning av introduktionen.

(ID 2117)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Introduktionsprogram medarbetare 2022
Personalinformation nyanställd 2022
Välkomstbrev nyanställd 2022