Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera vägleder dig i processen att upprätta en ansökan om konkurs efter en betalningsanmaning.

Enligt 2 kap. 9 § konkurslagen ska en gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, anses insolvent, om

1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala en klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och

2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.

Checklistan som DokuMera har utarbetat vägleder dig genom upprättandet av en sådan konkursansökan som åsyftas i 2 kap. 9 § konkurslagen.

(ID 4168)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn