Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att anmäla en inträffad personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för de registrerades friheter och rättigheter. Riskerna kan exempelvis resultera i att den registrerade utsätts för identitetsstöld, bedrägeri eller finansiell förlust. En personuppgiftsincident inträffar bland annat om personuppgifter blivit förstörda, kommit i orätta händer eller annars gått förlorade.

När en personuppgiftsincident har upptäckts måste du i regel anmäla den till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

Tänk på att anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten ska ske på en särskild mall som finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Den mall du laddar ner här fungerar som vägledning när du fyller i Integritetsskyddsmyndighetens mall.

(ID 4871)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn