Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att identifiera och hantera säkerhetsrisker inom verksamheten.

Hot mot företagets säkerhet kan uppstå till följd av inbrott, brand och medarbetare. Genom att identifiera eventuella risker kan hoten från dem minskas och på så vis göra företagets fortlevnad säkrare. Varje företag är unikt i förhållande till de tre riskkategorierna ovan.

Denna generellt hållna checklista ger dig en god grund för att identifiera de särskilda säkerhetsrisker som kan förknippas med just din verksamhet. Mallen ger dig som ett andra steg konkreta tips på hur de identifierade riskfaktorerna kan hanteras. Du kan därmed minska riskerna i ditt företag.

(ID 4312)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista Inbrottslarm 2023
Personalhandbok 2023
Riskbedömning företag 2023