Checklista hotbildsanalys 2020

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta och genomföra en hotbildsanalys. En sådan analys genomförs i tre steg: informationsinsamling, sammanställning och identifiering.

Genom att använda sig av en hotbildsanalys som ett underlag till företagets övergripande informationssäkerhetsarbete kan företagets resurser användas mer effektivt och lönsamt. En upprättad hotbildsanalys är ett verktyg som kan hjälpa ditt företag att förebygga, förhindra eller utreda befintliga eller uppkomna säkerhetshot mot företagets verksamhet. Varje företag, oavsett storlek, bör genomföra en årlig analys i vilken företagets övergripande hotbild dokumenteras för att sedan presenteras till ledningen.

(ID 3228)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Hotbildsanalys 2020
Kontinuitetsplan övergripande 2020