Checklista hantering av patientjournaler 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera ger dig vägledning om vad du behöver tänka på vid hantering av patientjournaler.

I syfte att nå en hög patientsäkerhet är det av stor vikt att de åtgärder som utförs inom vården dokumenteras. Därför ska en patientjournal ska föras för varje patient. Syftet med att föra en patientjournal är främst att bidra till en god och säker vård av patienten.

En patientjournal som upprättas i enlighet med gällande regelverk ökar också tryggheten för de anställda på så sätt att risken för missförstånd minskar för det fall vården ifrågasätts eller ansvaret övertas av annan vårdgivare.

Det finns mycket att tänka på vad gäller hantering av patientjournaler. Det kan vara fråga om hur den ska utformas, vilken information som ska finnas med, vilka som ska ha tillgång till den samt hur den ska bevaras. Med hjälp av denna checklista får du en bättre överblick över de skyldigheter du har gällande hanteringen av patientjournaler. Tänk på att det kan finnas ytterligare aspekter att beakta i verksamheten än dem som framgår av checklistan. Mallen fungerar därför som en utgångspunkt för vad du behöver tänka på.

(ID 4803)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn



DE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista behovs- och riskanalys 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2023
Checklista sammanhållen journalföring 2023
Checklista systematisk logguppföljning 2023