Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att efterleva de regler som finns gällande kemikalier på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare ska du enligt arbetsmiljölagen vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

I den här checklistan kan du läsa mer om dina skyldigheter att förebygga kemiska risker på arbetsplatsen. Tänk på att arbetsmiljölagens generella regler ska tillämpas parallellt med de regler som beskrivs här nedan. Mer detaljerade regler om hur kemiska risker på arbetsplatsen ska hanteras finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Endast de allra mest centrala reglerna beskrivs i denna checklista.

(ID 4969)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn