Checklista - hantering av bluffakturor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att hantera bluffakturor.

Bluffakturor har blivit allt vanligare. Det kan därför vara bra att vara förberedd med en checklista innan en bluffaktura inkommer till företaget. Om du redan har fått en bluffaktura hjälper checklistan dig genom processen att bli av med den.

Checklistan är först och främst inriktad på proceduren att bli av med bluffakturan. Den innehåller därför handfasta råd om vilka åtgärder som bör vidtas, vilka myndigheter och organisationer som kan vara bra att kontakta, samt beskriver vilka anmälningar som behöver göras. Varje steg i checklistan förklaras i en text och låter dig bocka av stegen allteftersom åtgärderna vidtagits.

Företaget får också hjälp med att förebygga att problem med bluffakturor uppstår från första början eller att de i vart fall upptäcks så snabbt som möjligt.

Specifikation

  • Checklista - hantering av bluffakturor 2024
  • 4289
  • 1,26
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider