Checklista hantera uppkommen stress 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att hantera olika problem och situationer som uppkommer på grund av stress bland medarbetare, där orsaken till den skadliga stressen ligger i arbetssituationen.

När det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera dessa, kan stress upplevas som en positiv utmaning och förbättra ens prestationer. Negativ stress framkallas när kraven är för höga för individens förmåga eller när kraven är för låga och denne inte får använda eller utvecklas efter sin förmåga. En hög stressnivå under lång tid kan medföra förslitning av bl.a. hjärt- och kärlsystemet och öka risken för sjukdomar som t.ex. högt blodtryck, hjärnblödning och hjärtinfarkt.

Denna mall består av en checklista över punkter som bör behandlas för att hantera uppkommen stress bland företagets medarbetare. I checklistan tas bl.a. följande punkter upp: ringa in varningssignaler hos medarbetarna, reducera stressorer i arbetet, upprätta handlingsplan m.m.

(ID 2119)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga stress 2023
Enkät stressfaktorer 2023
Enkät stressymtom 2023
Handlingsplan projekt 2023
Processbeskrivning stresshantering 2023
Stresspolicy 2023