Checklista generationsskifte och ägarskifte 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som planerar ett generationsskifte i ditt företag.

Ett generationsskifte innebär att föräldrar överlåter sin näringsverksamhet till sina barn för fortsatt drift. Det sker i regel genom arv, testamente, gåva eller försäljning. Beroende på hur generationsskiftet genomförs kan positiva skatteeffekter uppnås.

DokuMeras checklista hjälper dig att planera generationsskiftet. Efter denna genomgång kommer du att vara väl förberedd inför vidare diskussioner med specialister inom generationsskifte. Checklistan fungerar därför som en bra grund för en noggrann analys av vilka möjligheter som står till buds i just din situation.

(ID 1391)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista vinstuttag fåmansföretag 2018
Skattekonsekvenser vinstuttag fåmansföretag 2018