Checklista fusionsplan helägt DB 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en fusionsplan för aktiebolag vid fusion genom absorption av helägt dotterbolag.

Absorption av helägt dotterbolag är den vanligaste formen av fusion, där ett moderbolag övertar ett dotterbolags alla tillgångar och skulder. En fusion genomförs efter beslut av styrelserna i moderbolag och dotterbolag och dessa ska gemensamt upprätta och underteckna en fusionsplan. Fusionsplanen ska granskas av bolagens revisorer och sedan ska moderbolaget ansöka till Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Denna checklista hjälper dig i arbetet med att upprätta en fusionsplan som uppfyller alla lagstadgade krav.

(ID 1276)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn