Checklista framtidsfullmakt 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar. Om du vill att flera personer var och en för sig ska ha möjlighet att bevaka din rätt kan du upprätta separata framtidsfullmakter till var och en av dem.

Det är många frågor som behöver ses över när en framtidsfullmakt ska upprättas. Det är därför viktigt att du noggrant tänker igenom vad framtidsfullmakten i detalj ska innefatta, eftersom fullmaktshavaren kommer att få rätt att företräda dig känsliga och personliga angelägenheter. Den här checklistan hjälper dig i processen när det är dags att upprätta en framtidsfullmakt.

(ID 4829)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn