Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att vidta åtgärder för att förhindra smittorisker och smittspridning på arbetsplatsen.

Är du eller någon medarbetare på arbetsplatsen sjuk? I sådana fall är risken stor att även flera övriga medarbetare kommer att bli det. En undersökning gjord vid University of Arizona visar nämligen att mer än hälften av de gemensamma ytorna på en arbetsplats kommer att vara infekterade redan vid lunchtid när en sjuk medarbetare kommer till arbetsplatsen. Med denna vetskap finns det anledning att fundera över hur smitta på arbetsplatsen kan förhindras.

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del för att minska smittspridning.

Specifikation

  • Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2024
  • 5168
  • 1,15
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider