Checklista företagsrekonstruktion 2024

Denna mall hjälper dig att se över möjligheterna att få till stånd en företagsrekonstruktion.

Syftet med företagsrekonstruktion är att möjliggöra åtgärder för att rädda företag som kan bedömas livskraftiga trots att de hamnat i betalningssvårigheter. Alternativet till företagsrekonstruktion är i regel att företaget försätts i konkurs.

Mallen utgår från att gäldenären, dvs. företaget som har likvida problem, ansöker om företagsrekonstruktion. I ansökan ska följande anges:

1. en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till de ekonomiska svårigheterna, 2. en borgenärsförteckning, 3. en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och hur verksamhetens livskraft ska säkerställas, 4. ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten ska kunna bedöma hans eller hennes lämplighet för uppdraget, och 5. uppgift om vilka borgenärer som har kontaktats före ansökan och deras inställning till förslaget till rekonstruktör.

Denna checklista redogör för hur en företagsrekonstruktion går till och hjälper dig att överblicka de krav som gäller för att en sådan ska kunna genomföras.

Specifikation

  • Checklista företagsrekonstruktion 2024
  • 4273
  • 1,26
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider