Checklista – Företagshemlighet 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ta reda på om information i din verksamhet kan skyddas som företagshemligheter enligt lagen om företagshemligheter.

Det kan av konkurrensskäl vara mycket betydelsefullt att skydda eller hemlighålla viss företagsspecifik information. I många fall kan skydd för information närmast vara en förutsättning för att en verksamhet överhuvudtaget ska kunna bedrivas. Du kan under vissa förutsättningar skydda information i ditt företag enligt reglerna i lagen om företagshemligheter, men sådant skydd uppstår inte automatiskt. Det ankommer på dig som innehavare av informationen att vidta särskilda åtgärder. I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du vill skydda viss information i din verksamhet. Checklistan hjälper dig även med råd vid redan inträffat angrepp på dina företagshemligheter.

(ID 4888)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn