Checklista föredragandens arbetsordning 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som föredragande på ett möte att planera och genomföra din frågeställning.

Som föredragande ansvarar du för en punkt på dagordningen. För bästa möjliga utfall behöver du förbereda dig inför mötet samt agera professionellt och på ett väl genomtänkt sätt såväl under som efter mötet.

Genom att följa innehållet i denna checklista ökar du sannolikheten för att styrelsen/ledningsgruppen fattar det beslut som du/ni anser är lämpligast för verksamheten.

(ID 5067)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn