Checklista förebygga stress 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att prioritera rätt i det stressförebyggande arbetet inom företaget och på så sätt öka förutsättningarna för välmående medarbetare.

När det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera dessa, kan stress upplevas som en positiv utmaning. Negativ stress framkallas både när kraven är för höga, överstimulans, och när kraven är för låga, understimulans. En hög stressnivå ökar risken för sjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning.

Denna checklista hjälper dig att bl.a. uppmärksamma varningssignaler, identifiera utvecklingsområden och upprätta en stresspolicy.

(ID 2118)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista hantera uppkommen stress 2020
Enkät stressfaktorer 2020
Enkät stressymtom 2020
Handlingsplan projekt 2020
Processbeskrivning stresshantering 2020
Stresspolicy 2020