Checklista förebygga sexuella trakasserier 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande problem på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare är du skyldig att förebygga uppkomsten av sexuella trakasserier i syfte att uppnå en god arbetsmiljö fri från diskriminering. Du är också att agera skyndsamt när du får kännedom om att sexuella trakasserier förekommer.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på i ditt förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier. Observera att arbetet gäller samtliga av de diskrimineringsgrunder som uttrycks i diskrimineringslagen, även om denna checklista är inriktad just mot sexuella trakasserier.

Ta del av DokuMeras övriga mallar om aktiva åtgärder och sexuella trakasserier så går arbetet ännu lättare.

(ID 4813)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn