Checklista förebygga oegentligheter 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå de grundläggande mekanismer som kan medföra att en person genomför ett ekonomiskt brott. Genom kunskap kan handlingsplaner upprättas för att reducera risken för att interna och externa bedrägerier inträffar i ditt företag.

De främsta mekanismerna är att det först och främst måste finnas privata ekonomiska problem. En person som begår ett brott måste ha möjlighet och kunskap om hur ett brott kan genomföras. Slutligen måste handlingen kunna rättfärdigas, inför sig själv, gentemot den som brottet genomförs mot samt även gentemot den egna familjen.

(ID 3242)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023