Checklista förebygg diskriminering inom utbildningsområdet 2020

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som utbildningsanordnare att förebygga diskriminering i din verksamhet.

Som utbildningsanordnare behöver du följa bestämmelserna i diskrimineringslagen. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För utbildningsanordnare finns det särskilda regler för hur frågor om diskriminering ska hanteras. Det är viktigt att ha kännedom om dessa eftersom en bristande regelhantering ökar riskerna för skadeståndsskyldighet för det fall ett barn, elev eller student blir utsatt för diskriminering.

I den här checklistan kan du läsa mer om vilket ansvar du som utbildningsanordnare har för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling samt vilka åtgärder du behöver vidta om det inträffar.

(ID 4970)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn