Checklista för coacher - mötet med klienten 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som coach att förbereda dig för mötet med din klient.

Det här dokumentet hjälper dig som coach att få en bättre förståelse av behoven hos den du ska coacha, vilket hjälper honom eller henne att förstå vad coaching är, vad som kan förväntas samt coachens och sin egen roll. Mallen kan användas dels av coacher som jobbar med coaching som sin huvudsakliga sysselsättning, dels av chefer som ska coacha sina anställda.

(ID 5211)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn