Checklista för avskedande_ med kollektivavtal 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid ett avskedande, i ett bolag med kollektivavtalsanslutning.

Avsked sker när den anställde grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget, t.ex. genom förskingring. Anställningen upphör då omedelbart utan uppsägningstid; detta gäller både vid tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Avskedandet ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen. I princip gäller samma regler som vid vanlig uppsägning, dvs. varsel, underrättelse, överläggning och förhandling med facket. Arbetsgivarens rätt att avskeda en anställd begränsas genom regler i lagen om anställningsskydd (LAS).

Denna dokumentmall innehåller punkter såsom att underrätta den anställde, varsla arbetstagarorganisation, utforma skriftligt avsked, utforma tjänstgöringsintyg, tjänstgöringsbetyg m.m.

(ID 937)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Besked om avskedande 2021
Personalhandbok 2021