Checklista fastighetsöverlåtelse 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kontroll av åtgärder vid en fastighetsöverlåtelse.

Ett avtal om fastighetsöverlåtelse (köp/gåva etc.) måste vara skriftligt enligt jordabalken. Vid köp av fastighet består det skriftliga avtalet av dels ett köpekontrakt och dels ett köpebrev. Köpekontraktet innehåller alla villkor som ska gälla för köpet. Såväl köpekontraktet som köpebrevet ska skickas in när köparen ansöker om lagfart.

Fastigheter säljs i befintligt skick och köparen kan endast kräva ersättning om fastigheten är sämre än vad säljaren har lovat. Det är därför särskilt viktigt att besikta fastigheten vid en fastighetsöverlåtelse. Den här checklistan från DokuMera beskriver vad du behöver tänka på vid en överlåtelse av fastighet.

(ID 1067)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Köpebrev 2023
Köpekontrakt och köpebrev _Köp av hyresfastighet med lokal_ 2023