Checklista fastighetsöverlåtelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kontroll av åtgärder vid en fastighetsöverlåtelse.

Ett avtal om fastighetsöverlåtelse (köp/gåva etc.) måste vara skriftligt enligt jordabalken. Vid köp av fastighet består det skriftliga avtalet av dels ett köpekontrakt och dels ett köpebrev. Köpekontraktet innehåller alla villkor som ska gälla för köpet. Såväl köpekontraktet som köpebrevet ska skickas in när köparen ansöker om lagfart.

Fastigheter säljs i befintligt skick och köparen kan endast kräva ersättning om fastigheten är sämre än vad säljaren har lovat. Det är därför särskilt viktigt att besikta fastigheten vid en fastighetsöverlåtelse. Den här checklistan från DokuMera beskriver vad du behöver tänka på vid en överlåtelse av fastighet.

Specifikation

  • Checklista fastighetsöverlåtelse 2024
  • 1067
  • 1,28
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider