Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en-till-en samtal när en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. Den förklarar vad som menas med en-till-en samtal, på vilket sätt samtalet genomförs och hur du organiserar samtal för de medarbetare som drabbats av den traumatiska incidenten.

Med en-till-en samtal avses riktade stödsamtal som ges i grupp eller enskilt till den eller de personer som har behov av att fortgående få diskutera den inträffade krisen och egna reaktioner med en utbildad person. Den utgör ett uppföljande samtal som ges under en viss tid efter en inträffad incident.

(ID 3209)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista information katastrof traumatisk incident 2023
Checklista information kris traumatisk incident 2023
Handlingsplan krisintervention 2023
Ordlista krishantering 2023
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2023
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2023