Checklista delningsprocess aktiebolag 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en delning av ett aktiebolag.

Med delning avses att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. Delning kan ske genom att

- det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation, - en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.

Oavsett hur delningen ska gå till i ditt fall kommer denna checklista att hjälpa dig genom delningsprocessen.

(ID 4827)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn