Checklista defusing traumatisk incident 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en defusing när en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. Den förklarar vad en defusing är, på vilket sätt den genomförs och de olika steg som en defusing genomgår.

Med defusing menas ett riktat stödsamtal som ges till de personer som har varit med om samma plötsliga kris och varit utsatta för samma stress. Den genomförs inom åtta timmar efter det att en inträffad kris eller katastrof har inträffat.

(ID 3204)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2023
Handlingsplan krisintervention 2023
Ordlista krishantering 2023
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2023
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2023
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2023