Checklista debriefing traumatisk incident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en debriefing (CMB) när en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. Den förklarar vad en debriefing är, på vilket sätt den genomförs och de olika steg som en debriefing genomgår.

Med debriefing menas ett riktat stödsamtal som ska genomföras inom 24 – 74 timmar efter det att en plötslig kris har inträffat. En debriefing genomförs genom att samtalet går igenom sju olika faser. Debriefing är ett engelskt uttryck. Det engelska uttrycket har blivit allt vanligare då det inte finns något liknande uttryck i det svenska språket. Krisinterventionstekniken har etablerats i Sverige och används allt mer av bland annat sjukvårdspersonal och insatsstyrkor.

Specifikation

  • Checklista debriefing traumatisk incident 2024
  • 3206
  • 1,24
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider