Checklista Dataskyddsombud 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utreda om ett dataskyddsombud (DSO) behövs samt för dig som är utsedd till dataskyddsombud att få kännedom om vilken roll du har i organisationen personuppgiftsarbete.

Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det kan bland annat ske genom kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska ha god kännedom om dataskyddsförordningen och andra regelverk om dataskydd samt fungera som kontaktperson för tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Ta del av denna mall så att du får kännedom om huruvida din organisation behöver ett dataskyddsombud och vad du i sådana fall måste göra.

(ID 4749)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn