Checklista dataportabilitet 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig säkerställa att du kan bemöta en registrerads begäran om dataportabilitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet har inte funnits tidigare. Det är därför särskilt viktigt att du i god tid ser över rutinerna för hur du ska efterleva dataskyddsförordningens krav i denna del. Ta del av innehållet i denna checklista så är mycket av jobbet redan gjort.

(ID 4768)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista registrerades rätt till information 2023
Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2023
Meddelande om dataportabilitet - beviljad 2023
Meddelande om dataportabilitet - ej beviljad 2023