Checklista bristande tillgänglighet 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att öka tillgängligheten i din verksamhet.

Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Utgångspunkten är att samhället ska vara tillgängligt och att människor ska kunna delta på likvärdiga villkor oavsett funktionsförmåga. Avsikten med förändringen har därför varit att öka tillgängligheten i samhället så att människor med någon form av funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdiga villkor som personer utan funktionsnedsättning.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad bristande tillgänglighet innebär och vad du kan göra för att öka tillgängligheten i din verksamhet.

(ID 4822)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn