Checklista beslut minskning aktiekap förlusttäckning 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag, för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten.

Aktiekapitalet måste efter minskningen rymmas inom bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek. Om bolagsordningen måste ändras så måste sådant beslut tas av bolagsstämman före beslut om minskning av aktiekapitalet.

(ID 941)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn