Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om kvittningsemission i ett publikt aktiebolag.

Beslut om kvittningsemission kan fattas av bolagsstämman eller av styrelsen på bemyndigande av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska fatta beslut om en kvittningsemission ska styrelsen eller förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut som ska läggas fram för stämman. Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman och ska vara underskrivet av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Denna checklista från DokuMera innehåller de mest centrala punkterna att tänka på inför ett beslut om kvittningsemission. Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om kvittningsemission så blir processen enklare.

(ID 4909)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn