Checklista beslut fondemission privat AB 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att formulera ett förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier, i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

En ökning av aktiekapitalet får ske genom överföring till posten aktiekapital av belopp motsvarande utdelningsbara medel från respektive fritt eget kapital-post. Detta är dock inte särskilt vanligt förekommande i privata aktiebolag. Överföring får också ske från uppskrivningsfond, överkursfond, reservfond eller medel som erhålls genom uppskrivning av en anläggningstillgångs bokförda värde. Observera att hänsyn måste tas till om det finns eventuella bestämmelser i bolagsordningen som sätter restriktion för utdelningsbara medel.

Denna checklista hjälper dig genom processen med att formulera ett förslag till beslut om fondemission.

(ID 570)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bolagsordning privat 2020
Förslag beslut fondemission h kvotvärde - Privat AB 2020