Checklista återgång till arbete efter corona 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att planera för arbetstagarnas återgång till arbetsplatsen efter coronapandemin.

Under coronapandemin är det många arbetstagare som har jobbat hemifrån, men när restriktionerna lättar och livet börjar återgå till normalläge är det fortsatt viktigt att vidta skyddsåtgärder för att minska riskerna att smittas. Med hjälp av den här checklistan kan du planera vilka åtgärder som behöver vidtas i samband med att arbetstagarna börjar komma tillbaka till arbetsplatsen igen.

(ID 5223)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn