Checklista återförsäljaravtal 2022

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett återförsäljaravtal mellan företaget, kallat leverantören, och en återförsäljare.

En återförsäljare säljer leverantörens produkter i eget namn och för egen räkning till senare led i tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan. Grossister och detaljister är de vanligaste typerna av återförsäljare. Återförsäljaren lägger vanligen på ett pålägg (bruttovinst) på sitt inköpspris. Om leverantören bestämt vilket pris återförsäljaren ska ta ut av sina kunder brukar pålägget kallas återförsäljarrabatt. En återförsäljare har oftast ett lager och tar en helt annan ekonomisk risk än en agent, dessutom är återförsäljarens roll inte reglerad i lag så som agenturförhållandet.

Denna checklista tar upp centrala frågor som kan uppkomma vid utformandet av ett återförsäljaravtal, till exempel leveranstid, försäljningsinsats, priser och betalning.

(ID 952)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Agentavtal - Tysk 2022
Agentavtal 2022
Agentavtal Engelsk 2022
Checklista agentavtal 2022
Återförsäljaravtal - Tysk 2022
Återförsäljaravtal 2022
Återförsäljaravtal Engelsk 2022