Checklista - årsredovisning 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå hur en årsredovisning ska upprättas.

Alla företag är skyldiga att varje år göra ett bokslut. Det är en sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut och består av en resultaträkning och en balansräkning.

En årsredovisning däremot är en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av ett företags ställning och resultat.

Ett aktiebolag ska varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning för bolagets verksamhet under det föregående räkenskapsåret och lägga fram den på årsstämman. Årsredovisningen ska sedan ges in till Bolagsverket.

Det är mycket att hålla koll på när en årsredovisning ska upprättas. Följ stegen i denna checklista så minskar du risken för att något viktigt glöms bort. Observera att denna checklista inte innehåller information om den löpande bokföring som ska ske, utan endast ger uttryck för de steg som behöver vidtas när årsredovisningen som sådan ska upprättas och skickas in.

(ID 5016)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn