Checklista arbetsplatsolycka 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera beskriver hur du ska agera vid en arbetsplatsolycka.

Visserligen är arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen (AML) skyldig att se till att arbetsmiljön är säker och att arbetstagarna inte riskerar att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Men ibland är olyckan ändå framme. Och när den väl är det, då är det viktigt att alla vet hur de ska agera. För i sådana lägen kan det handla om liv eller död.

DokuMeras checklista innehåller punkter för hela förloppet från det akuta läget med att ge första hjälpen till krisstöd efter händelsen. Se till att checklistan kommuniceras ut till samtliga inom företaget och att den finns lättillgänglig vid nödlägen. Det kan vara klokt att utbilda personalen i första hjälpen.

Ladda ner DokuMeras checklista arbetsplatsolycka och använd den som den är eller komplettera med nödvändig information för att den ska passa din verksamhet.

(ID 4582)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Krispolicy 2023
Policy för kontakt med media 2023
Rapportering av olycksfall och tillbud 2023