Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 570 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att följa de krav som ställs enligt visselblåsarlagen.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) syftar till att göra det säkert, enkelt och tryggt för arbetstagare m.fl. att rapportera om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren.

Som arbetsgivare behöver du vidta flera åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt lagen, och vilka krav som gäller beror på hur många anställda som finns i verksamheten. Genom att ta reglerna på allvar kan du skapa trygghet för dina anställda genom att visa på transparens och en hög etisk standard samtidigt som oegentligheter kan upptäckas och hanteras i ett tidigt skede.

I den här checklistan får du tips och råd om vilka åtgärder du behöver vidta för att efterleva de krav som ställs enligt visselblåsarlagen. Tänk på att denna checklista främst riktar sig till dig som arbetsgivare, och att förutsättningarna för skydd för arbetstagare därför endast beskrivs mycket översiktligt.

(ID 5364)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn