Checklista anställningsavtal 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef genom arbetet med att upprätta ett anställningsavtal.

Anställningsvillkoren regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) som är tvingande. Däremot är det möjligt att avtala om, för arbetstagaren, bättre villkor.

Denna mall består av en checklista över punkter som ska behandlas när ett anställningsavtal upprättas. Genom att följa checklistan försäkrar du dig om att du får med den information som lagen kräver samtidigt som du kan utforma ett genomtänkt anställningsavtal.

Kom ihåg att det är viktigt att utforma ett individuellt anställningsavtal så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler. Detta gäller naturligtvis endast om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal.

Checklistan pekar även på andra DokuMera-mallar såsom anställningsavtal, sekretessbilaga, arbetsbeskrivning m.m. som kan hjälpa dig med olika arbetsmoment.

(ID 787)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal bilaga konkurrens 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess 2023
Anställningsavtal provanställning 2023
Anställningsavtal särskild visstidsanställning 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2023
Arbetsbeskrivning utesäljare 2023
Personalhandbok 2023