Checklista aktieägaravtal 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera är en checklista som hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal mellan ägarna i ett aktiebolag.

Aktieägaravtal är olika utformade beroende på om det är två jämstarka parter, en majoritetsägare och en minoritetsägare eller om det finns ett större antal delägare. Ett aktieägaravtal (även kompanjonavtal eller konsortialavtal) kan träffas mellan samtliga eller några aktieägare i ett aktiebolag. Avtalet reglerar det rättsliga förhållandet mellan aktieägarna i bolaget, och det kan bland annat syfta till att reglera hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas, hur aktierna i bolaget ska värderas och hur samarbetet mellan aktieägarna ska utformas.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

Denna checklista från DokuMera innehåller punkter som är viktiga att tänka på när ett aktieägaravtal ska upprättas. Checklistan hjälper dig också att avgöra vilken av alla aktieägaravtal som passar bäst i just din situation.

(ID 698)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktiebok 20 poster 2022
Aktiebrev 2022
Aktieägaravtal 2022
Aktieägaravtal Engelsk 2022