Checklista agentavtal 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett agentavtal mellan företaget, kallat huvudmannen, och en agent.

En agent ska köpa och sälja varor och/eller tjänster, ta upp/lämna anbud eller sluta avtal i huvudmannens namn. Agenten erhåller provision på det förmedlade värdet.

Denna checklista tar upp centrala frågor som kan uppkomma vid utformandet av ett agentavtal, så som agentens rättigheter och skyldigheter, hantering av immateriella rättigheter och huvudmannens förpliktelser gentemot agenten.

(ID 950)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Agentavtal - Tysk 2023
Agentavtal 2023
Agentavtal Engelsk 2023
Checklista återförsäljaravtal 2023
Återförsäljaravtal - Tysk 2023
Återförsäljaravtal 2023
Återförsäljaravtal Engelsk 2023